[Câu chuyện kinh doanh] Hitachi và bước chuyển mình thế kỷ
Hitachi, tập đoàn có niên đại từ năm 1910, một tập đoàn kinh tế của Nhật Bản với khoảng 900 đơn vị kinh doanh, nằm trong số ít công ty thành công vượt qua bước chuyển mình thế kỷ của ngành công nghiệp hiện đại.