TÓM TẮT SÁCH: 100 QUY LUẬT BẤT BIẾN ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH
Bất kỳ quy luật nào trong cuốn sách này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể cũng như giúp bạn nhận ra toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình.

Đây là bản tóm tắt của sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh. Các nội dung trong sách đã được Alpha Books giản lược một cách ngắn gọn và cô đọng nhất song tổng thể vẫn đầy đủ so với bản gốc.

Bất kỳ quy luật nào trong cuốn sách này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể cũng như giúp bạn nhận ra toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình. Những quy luật này cũng giống như những quy luật của vật lý, toán học, cơ khí hay điện tử. Chúng đã được thử nghiệm qua thời gian, được chứng minh và áp dụng vào thực tế. Mục đích cuốn sách không bàn đến sức khoẻ, gia đình, tình yêu, sự thăng trầm của số mệnh hay bất kỳ yếu tố nào tạo nên hạnh phúc và sự thoả mãn cá nhân mà hoàn toàn chỉ đề cập đến những quy luật còn mãi với thời gian để thành công trong kinh doanh.

Cuốn sách này là kết quả của hơn 30 nghiên cứu, tìm tòi và trải nghiệm của tác giả Brian Tracy. Cuốn sách đã tập hợp những kiến thức, thông tin quý giá kết hợp với những giải thích chi tiết giúp bạn nắm vững những quy luật thành công trong kinh doanh. Khi kết hợp những quy luật này với cách tư duy và ra quyết định, hiệu quả làm việc của bạn sẽ trở nên tối ưu. Đặc biệt, cuốn sách sẽ rất hữu ích trong việc:

  • Thu hút và duy trì người tài
  • Sản xuất và kinh doanh được nhiều sản phẩm, dịch vụ.
  • Kiểm soát chi phí hiệu quả
  • Mở rộng kinh doanh theo quy mô và xu thế phù hợp
  • Lợi nhuận tăng trưởng bền vững...

I. Luật cuộc sống

1. Luật nhân quả

Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân; với mỗi kết quả đều có một nguyên nhân cụ thể.

Aristox quả quyết rằng chúng ta sống trong một thế giới được chi phối bằng quy luật, không phải sự tình cờ. Ông nói rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do dù chúng ta có biết đến nó hay không. Mọi kết quả đều có một hoặc nhiều nguyên nhân cụ thể. Đây là “luật thép” trong phương pháp luận và triết học phương Tây.

Thành công không phải là một sự tình cờ. Bạn trở thành những gì bạn nghĩ  trong phần lớn thời gian. Bất cứ điều gì bạn nhìn thấy hay trải nghiệm là sự diễn đạt của tư duy con người ẩn giấu phía sau hiện tượng. Bạn tự do quyết định và chọn lựa cuộc sống của bạn.

2. Luật niềm tin

Bất cứ cái gì bạn thực sự tin tưởng, bằng cảm xúc, sẽ trở thành hiện thực của bạn.

Bạn không  nhất thiết phải tin những gì bạn nhìn thấy, nhưng bạn thường có khuynh hướng nhìn thấy những gì bạn tin.

Từ “thành kiến” có nghĩa là vội vã đánh giá, đi tới kết luận trước bất kì thông tin gì, hay bất chấp thông tin, ngược lại. Một trong những chiến lược thành công nhất đó là bạn phải kiềm chế việc đánh giá con người hay hoàn cảnh cho đến khi bạn có đủ thông tin để đưa ra quyết định đầy am hiểu.

Bạn phải tự loại bỏ những giới hạn trong niềm tin của mình và tin chắc rằng những gì người khác làm được thì bạn cũng có thể làm được. Bạn chỉ cần học cách làm là được.

3. Luật kỳ vọng

Bất kì cái gì bạn mong đợi với sự tự tin sẽ trở thành lời tiên tri tự thực hiện.