Việt Nam có bản đồ công nghệ thông tin truyền thông
Thế giới công nghệ số sục sôi sáng tạo và luôn đặt ra cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 3 câu hỏi có tính sống còn: Các xu hướng lớn nào ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ số trong năm nay?; Các công nghệ số nào có tiềm năng cân bằng giữa giá trị và rủi ro?; Các công nghệ số mới nổi nào nên thận trọng khi triển khai?

Bản đồ công nghệ thông tin và truyền thông là công cụ hỗ trợ quản lý, dự báo, giúp đưa ra quyết định khi nghiên cứu phát triển công nghệ.

Bộ bản đồ được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại hội nghị giao ban quý III/2023 sáng 9/10. Đây cũng là Bộ đầu tiên nghiên cứu và cho ra mắt bản đồ công nghệ cho lĩnh vực quản lý của mình.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Vụ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết Việt Nam đặt mục tiêu nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng hiệu quả công nghệ số tiên tiến, làm chủ công nghệ số, sáng tạo ra các sản phẩm dịch vụ Make in Việt Nam. Tuy nhiên, thế giới công nghệ luôn biến động, từ đó đặt ra cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ba câu hỏi "có tính sống còn". Đó là xu hướng lớn nào ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ số trong năm, các công nghệ số nào có tiềm năng cân bằng giữa giá trị và rủi ro, và các công nghệ số mới nổi nào nên thận trọng khi triển khai.

"Bản đồ công nghệ được xây dựng để trả lời ba câu hỏi trên và là công cụ hỗ trợ quản lý, dẫn dắt, quyết định lựa chọn chấp nhận, ứng dụng, đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ một cách tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất", ông Lịch cho biết. 

(Click để phóng to ảnh)

Các hình trên là ví dụ về bản đồ công nghệ số cho lĩnh vực Chính phủ số và báo chí, trong đó khuyến cáo lựa chọn áp dụng công nghệ chatbot full life cycle API management trong vòng hai năm tới. Ảnh: MIC

Bộ bản đồ hiện cung cấp thông tin về tám lĩnh vực chính của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: Viễn thông, Bưu chính, Báo chí, Xuất bản, Chính phủ số, An toàn thông tin, Đại học số, Công nghệ số.

Mỗi bản đồ công nghệ gồm một tài liệu mô tả, đánh giá chi tiết từng công nghệ và một trang đồ họa (bản đồ) thể hiện thông tin ngắn gọn về các công nghệ có tác động đến lĩnh vực. Bốn loại thông tin được cung cấp trong bản đồ là thời gian, mức độ trưởng thành của công nghệ, mức độ ảnh hưởng của công nghệ, các giai đoạn của sự kỳ vọng của công nghệ theo thời gian.

Tổng cộng có 32 công nghệ số được áp dụng trong những lĩnh vực này. Trong đó, vòng tròn thể hiện thời gian, con số trong vòng tròn cho thấy mức độ trưởng thành công nghệ, kích thước biểu thị mức độ ảnh hưởng của công nghệ đó đối với lĩnh vực, còn màu sắc của hình tròn thể hiện các giai đoạn của sự kỳ vọng công nghệ.

"Bản đồ công nghệ sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng làm công cụ hỗ trợ công tác quản lý, lập chiến lược mang tính dẫn dắt, xây dựng kế hoạch triển khai từ ngắn hạn đến trung và dài hạn phù hợp với sự phát triển của công nghệ gắn với chiến lược phát triển ngành và lĩnh vực", ông Lịch cho hay.


Ngoài ra, bản đồ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định về ứng dụng, triển khai công nghệ mới, tránh đầu tư quá sớm hoặc quá muộn khi công nghệ đã lỗi thời.

Lấy ví dụ trong lĩnh vực Viễn thông, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Viễn thông, đánh giá bản đồ sẽ giúp doanh nghiệp viễn thông lập kế hoạch thay đổi công nghệ, tránh công nghệ lạc hậu. "Đây sẽ là tài liệu dẫn hướng trong những năm tới cho công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phát triển năng lực đo lường trong lĩnh vực viễn thông", ông nói.

Lưu Quý 
Theo vnexpress.net
Mô hình 5W 1H 2C 5M trong việc nâng cao kỹ năng lập kế hoạch
Nguyên tắc 5W – 1H – 2C – 5M – “Chìa khóa” thiết lập kế hoạch công việc hiệu quả