50 phân hệ hữu ích trong Odoo ERP
Chỉ cần dưới 10 phân hệ để quản lý doanh nghiệp hiệu quả, từ 10 - 30 phân hệ sẽ tạo sự bứt phá và từ 30 - 50 phân hệ sẽ đưa doanh nghiệp của bạn lên một đỉnh cao nhất của chuyển đổi số.


#1 Phân hệ Chăm sóc khách hàng – CRM 

Quản lý thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng, theo dõi lịch sử chăm sóc khách hàng, phân công nhân sự hỗ trợ đẩy mạnh hiệu suất bán hàng, tăng tỷ lệ chốt sale, gia tăng doanh số.

#2 Phân hệ Bán hàng – Sales 

Quản lý báo giá, thông tin khách hàng, đơn hàng, nhóm bán hàng hiệu quả. Thông qua Phân hệ bán hàng, nhân viên bán hàng có thể tạo và quản lý hóa đơn thanh toán của từng khách hàng.