Các lời khuyên về quản trị rủi ro của cổ nhân
Người xưa đã để lại cho chúng ta nhiều bí quyết hay về phòng tránh những bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống cá nhân. Ngày nay chúng ta có thể ứng dụng ngay cả trong quản trị doanh nghiệp của mình.

1. Một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không ôm cây, ngồi một mình chớ dựa lan can

Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là bạn không được có ý định làm điều không tốt cho người khác, và bạn nên cẩn thận hơn trong cuộc sống!

Một người không vào miếu

Ở đây là có điển cố, ý nghĩa là nói: Nếu bạn vào miếu một mình, bạn khó mà đề phòng những người trong đền có ý đồ xấu với bạn.