Computex 2024: Bộ công cụ văn phòng tích hợp AI
(Dân trí) - Bộ công cụ văn phòng AI này cho phép người dùng có thể đưa ra các yêu cầu bằng văn bản mô tả ngắn gọn mà không cần thực hiện những câu lệnh (prompt) với cấu trúc phức tạp.

Start writing here...