Hồ sơ dự thầu bản tiếng Anh khi làm việc với các đối tác quốc tế
Hồ sơ dự thầu gồm những gì là điều mà các nhà thầu đều quan tâm, hơn nữa các thuật ngữ trong đấu thầu khi chuyển đổi từ tiếng Anh sang tiếng Việt có thể hơi khó khăn cho việc tìm hiểu. Liệu bạn có chắc mình đã hiểu rõ? Nếu chưa hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi với các giải thích gốc bằng tiếng Anh.

1. Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?

Dựa trên quy định tại khoản 31 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 giải thích về hồ sơ dự thầu như sau:

“31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.”

Theo đó, có thể rút ra cách hiểu về hồ sơ dự thầu tiếng Anh như sau: Trước tiên hồ sơ dự thầu tiếng Anh là Bids và được định nghĩa:

Bidding dossier means a special document used to participate in bidding for a project, usually a construction project, which is all documents prepared by the contractor or investor and submitted to the contractor according to the request of the bid. Bidding documents, request documents.

2. Một số thuật ngữ tiếng Anh trong hồ sơ dự thầu cần chú ý

 • Advance Payment: Tạm ứng.
 • Advance Payment Security: Bảo đảm tạm ứng.
 • Alternative proposals by Bidders: Hồ sơ dự thầu/đề xuất thay thế của Nhà thầu.
 • Bidding data/contract data: Dữ liệu đấu thầu.
 • Bidding documents: Hồ sơ mời thầu.
 • Bill of Quantities/Activity Schedule: Biểu tiên lượng.
 • Amendment of Bidding Documents: Sửa đổi Hồ sơ mời thầu.
 • An eligible bidder: Một nhà thầu hợp lệ.
 • Bid: Hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu.
 • Bid prices: Giá dự thầu.
 • Bid security: Bảo đảm dự thầu.
 • Bid validity: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu.
 • Form of bid: Mẫu đơn dự thầu.
 • Form and signing of Bid: Quy cách và chữ ký trong hồ sơ dự thầu.
 • General conditions of Contract: Các điều kiện chung của Hợp đồng.
 • Instructions to bidders: Chỉ dẫn đối với Nhà thầu.
 • Invitation for bids: Thông báo mời thầu.
 • Language of bids: Ngôn ngữ của Hồ sơ dự thầu.

3. Hồ sơ dự thầu tiếng anh đối với gói thầu xây lắp cần những gì?

Hồ sơ dự thầu tiếng anh với riêng gói thầu về xây lắp (For construction and installation bidding packages) gồm:

According to the guidance on the preparation of bidding documents for construction and installation prescribed in Circular 03/2015/TT-BKHDT, the required documents in the bid documents that contractors need to prepare include:

– Bidding form (according to the form);

– Joint venture agreement, if this is the case with a consortium contractor;

– Bidding guarantee;

Documents proving the contractor’s eligibility;

– Documents proving the eligibility of the person who will sign the bid;

– Documents and evidences to prove the contractor’s capacity and experience;

– Technical proposal for the bidding package;

Price proposals and tables;

– Proposing alternative technical plans;

– Other documents required by bidding documents, bidding data sheet

4. Hồ sơ dự thầu tiếng anh đối với gói thầu xây lắp cần những gì?

For bidding packages on consulting services. Pursuant to Circular 01/2015/TT-BKHDT can be determined, the bidding documents for consulting service bidding packages will include: Technical proposal and financial proposal. In there:

– Technical proposal documents include:

+ Documents proving the contractor’s eligibility;

Documents proving the contractor’s capacity and experience;

+ Technical proposal for the contractor’s bidding package;

+ Bidding form (according to the form);

+ Power of attorney if the legal representative of the contractor authorizes another person to participate in the bidding;

+ A written agreement on the partnership, if the contractor participates in the bid as a joint venture contractor;

+ Documents on the contractor’s structure, organization and experience.

+ General solution and methodology to perform consulting services proposed by the contractor;

+ List of experts participating in consulting services in this bidding package;

+ CVs of consultants participating in this bidding package;

+ A document determining the progress of the work;

+ Other contents stated in the Bidding Data Sheet.

– Financial proposal file, including the following documents:

+ Bidding form (according to the form);

+ The document summarizing the cost of implementing the bidding package;

+ Remuneration for consultants participating in the bidding package;

+ Contents of analysis table of remuneration costs for experts;

+ Other expenses for experts.

5. Hồ sơ dự thầu tiếng anh đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn cần những gì?

For bidding packages for non-consulting services.

Pursuant to Section 12, Chapter I, Part I of Circular 14/2016/TT-BKHDT, bids for non-consulting service bidding packages are also made according to the requirements of the bidding documents, but basically, also include the documents in the bidding documents of the construction and installation bidding package.

For investment projects in the form of public-private partnership, the bid documents are specified in Circular 15/2016/TT-BKHDT.

6. Những câu hỏi thường gặp

Khái niệm Hồ sơ dự thầu?

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mở thầu, hồ sơ yêu cầu.

Bộ hồ sơ dự thầu gồm 02 túi hồ sơ bao gồm: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính.

Điều kiện ký kết hợp đồng với nhà thầu là gì?

 • Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
 • Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu.
 • Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Hồ sơ hợp đồng với nhà thầu bao gồm các tài liệu gì?

 • Văn bản hợp đồng.
 • Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có).
 • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu, hồ sơ hợp đồng có thể cố thêm một hoặc một số tài liệu sau đây:

 • Biên bản hoàn thiện hợp đồng.
 • Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể.
 • Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn.
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
 • Các tài liệu có liên quan.

Via accgroup


Nguyên tắc marketing 5P’s là gì?
Đã đến lúc doanh nghiệp cần cân nhắc thay thế chiến lược marketing 4P truyền thống thành chiến lược 5P, tập trung vào yếu tố gắn kết với nhu cầu của người tiêu dùng, theo Business Harvard Review (HBR).