Mô hình kinh doanh tương tác khách hàng (customer engagement model) là gì?
Mô hình tương tác khách hàng là phương thức giúp xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng của doanh nghiệp. Mục tiêu là nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng chuyển đổi và cải thiện chi phí. Mô hình có nhiều phương pháp kết hợp giữa high-touch và low-touch và được sử dụng trong nhiều loại hình doanh nghiệp.

Mô hình tương tác khách hàng là gì?

Mô hình tương tác khách hàng (customer engagement model) là một phương thức tiếp cận giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì các mối quan hệ lâu dài trong suốt hành trình của khách hàng. Mục tiêu của mô hình tương tác khách hàng này là nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng chuyển đổi, cải thiện tỷ lệ giữ chân và giá trị vòng đời khách hàng để đảm bảo tăng trưởng doanh thu bền vững. Các mô hình tương tác khách hàng thường được phân thành các loại cơ bản sau: