Xung nhịp thời gian (Takt time) là gì? Cách tính và ứng dụng trong thực tế
Takt time là khoảng thời gian tối đa mà sản phẩm cần được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Đức “takt”, có nghĩa là “xung nhịp”. Được đặt theo nhu cầu của khách hàng, takt tạo ra xung nhịp trên tất cả các quy trình trong một doanh nghiệp để đảm bảo lưu lượng và sử dụng năng lực liên tục (ví dụ: con người và máy móc).

Tại Sao Chúng Ta Cần Áp Dụng Takt Time?

Takt time không chỉ là một thước đo thời gian – đó là một cách suy nghĩ hoàn toàn khác để vận hành các hoạt động của bạn.

Đầu tiên, takt time đảm bảo rằng tất cả các năng lực trong một doanh nghiệp được lên kế hoạch và sử dụng và vẫn đáp ứng nhu cầu chung của khách hàng. Nhìn chung, takt sẽ giúp phân phối đúng sản phẩm (RP) vào đúng thời điểm (RT) với số lượng phù hợp (RQ) cho khách hàng. Bạn có thể đạt được RP, RT và RQ mà không cần thực hiện takt; tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến lãng phí nhiều con người và máy móc.

Thứ hai, takt time tạo ra một xung liên tục trên các quy trình của bạn , điều này sẽ ngay lập tức làm nổi bật các vấn đề về dung lượng, vấn đề đồng bộ hóa giữa các quy trình, vấn đề chất lượng và nhiều vấn đề khác.


Takt time là gì?

Cách Tính Takt Time

Cách tính takt time như sau:

Trong đó:

Thời gian sản xuất có sẵn (Total Available Production Time) = tổng thời gian sản xuất – tổng thời gian nghỉ – hoạt động bảo trì – chuyển ca – làm sạch (thí dụ thời gian thực hiện phương pháp 5S).

Nhu cầu của khách hàng (Average Customer Demand) = số lượng đơn vị theo yêu cầu của khách hàng / khoảng thời gian


Công thức tính Takt time

Ví dụ tính toán

  • Tổng thời gian: 8 giờ X 60 phút = 480 phút
  • Nghỉ: 50 phút
  • Thời gian có sẵn: 430 phút
  • Nhu cầu của khách hàng trong 8 giờ: 100 chiếc
  • Takt time: 430/100 = 4,3 phút = 258 giây

Ví dụ này cho thấy khách hàng sẽ cần một chiếc cứ sau 258 giây. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tạo một chiếc duy nhất trong ít hơn 258 giây để phù hợp với bất kỳ biến thể nào trong các bước của quy trình, sự cố, vấn đề chất lượng, v.v. Do đó, điều cần thiết là trước khi bạn triển khai takt, bạn phải đảm bảo rằng các quy trình của mình đáng tin cậy và có thể cung cấp chất lượng tốt, và máy của bạn có thời gian hoạt động rất cao.

Cách Thực Hiện Takt Time

Takt có một công thức dễ dàng, nhưng nó là một trong những công thức khó thực hiện nhất trong thế giới Lean.

Bạn có thể bắt đầu thực hiện thời gian takt bằng cách đầu tiên đo thời gian chu kỳ riêng lẻ. Chèn dữ liệu này vào công thức để tính thời gian takt.

Để bắt đầu sắp xếp quy trình của bạn theo thời gian, hãy bắt đầu phân chia công việc đi vào quy trình thành hoạt động thêm giá trị và không thêm giá trị.

Loại bỏ thời gian thêm không giá trị và cân bằng khối lượng công việc của các nhà khai thác.

Đưa thời gian chu kỳ cá nhân gần hơn với thời gian takt. Giữ cho dòng cân bằng. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần ít toán tử hơn.

Takt Time Áp Dụng Trong Thực Tế

Hãy xem xét quá trình của một hệ thống cung cấp nước.

Nhu cầu tiêu thụ nước nói chung được thiết lập bởi những ngôi nhà tiêu thụ nước trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, cư dân của các ngôi nhà không tiêu thụ cùng một lượng nước trong suốt 24 giờ: Có một mức tiêu thụ rất lớn vào buổi sáng, buổi chiều và tối muộn, nhưng trong phần còn lại của ngày tiêu thụ rất thấp.

Tuy nhiên, nhà máy xử lý nước thành phố không thể chỉ hoạt động khi mức tiêu thụ nước đạt mức cao nhất, vì nhà máy có nguy cơ lãng phí phần lớn công suất. Do đó, nhà máy thiết kế công suất của mình bằng cách xem xét mức tiêu thụ nước hàng ngày của người tiêu dùng tính bằng lít mỗi giờ và cũng bằng cách xem xét biến động theo mùa và tiềm năng tăng tiêu thụ trong những năm tới.

Dựa trên dữ liệu này, nhà máy tính toán nhu cầu là bao nhiêu mỗi giờ và thêm một chút bộ đệm để giải quyết các biến động, sự cố, rò rỉ, … Nhà máy xử lý nước hoạt động dựa trên tỷ lệ nhu cầu này để mỗi bước xử lý phải cung cấp cùng một lượng nước trong thời kỳ đó.

Nếu một số quy trình không thể cung cấp với cùng tốc độ, sau đó nhà máy cần bổ sung thêm công suất hoặc chạy quy trình đó trong thời gian dài hơn. Hồ chứa ở giữa nhà máy và nhà ở (thể hiện trong hình bên dưới) sẽ làm giảm tác động của nhu cầu đối với quá trình sản xuất. Hồ chứa cũng sẽ giúp giải quyết các vấn đề về công suất liên quan đến thực tế là do nhà máy xử lý nước đang cung cấp nước với tốc độ không đổi, mức tiêu thụ vẫn thay đổi trong suốt cả ngày.

Bây giờ sự đánh đổi là giữa lợi thế chi phí để vận hành nhà máy điện với cùng tốc độ chạy trong ngày và chi phí của hồ chứa. Không có ai trả lời trong thế giới thực. Tùy thuộc vào cấu trúc chi phí của bạn về con người, máy móc và vật liệu, bạn phải xác định mức độ bạn có thể chạy các quy trình của mình một cách trơn tru trong ngày, tuần hoặc tháng, so với hàng tồn kho bạn có thể cần để điều chỉnh theo sự thay đổi nhu cầu của khách hàng. Mặt khác, hàng tồn kho là xấu xa trong thế giới Lean, nhưng bạn phải xem xét tổng chi phí so với chi phí cá nhân.

Via TIGOChi phí cơ hội là gì? Ưu và nhược điểm
Chi phí cơ hội  với tên tiếng anh là opportunity cost or economic cost là một định nghĩa quan trọng trong kinh doanh cũng như kế toán.