Phương pháp kiểm tra Fagan Inspection là gì?
Phương pháp kiểm tra Fagan là một quy trình phát hiện sớm các lỗi trong tài liệu (thường là tài liệu đầu vào) trong các giai đoạn khác nhau của quy trình phát triển phần mềm. Được đặt theo tên của Michael Fagan, người có công phát minh ra phương pháp kiểm tra sớm.

Có một số phương pháp để xác định lỗi trong quá trình phát triển phần mềm (Review, walkthrough và Inspection). Hiệu quả nhất là Inspection hay còn gọi là phương pháp kiểm tra Fagan do Michael Fagan của IBM phát triển vào những năm 70.

Tìm hiểu thêmDifferences between software walkthrough, review, and inspection

Phương pháp kiểm tra Fagan là gì?

Phương pháp kiểm tra Fagan là một quá trình cố gắng tìm ra lỗi trong bất cứ khâu nào của dự án (tài liệu, mã nguồn, quy trình triển khai...).

Đối với các dự án phần mềm, các tài liệu cũng quan trọng như mã nguồn. Tài liệu đặc tả kỹ thuật (Functional Specification), đặc tả người dùng (User Requirement Specification), đặc tả nghiệp vụ (Business Requirement Specification).. là các tài liệu quan trọng và là đầu vào cho hệ thống phần mềm. Nếu đầu vào không tốt, hiển nhiên đầu ra sẽ không thể hoàn hảo. Điều này có nghĩa rằng bản thân các tài liệu cũng chứa rất nhiều lỗi. Các tài liệu sống (living document) được cập nhật liên tục trong suốt vòng đời dự án, ví dụ tài liệu Schedule, Milestone-based WBS, Sprint..., thì việc kiểm tra sớm không thực sự cần thiết. Nhưng đối với các tài liệu chết (BRS, URS, Functional Spec) thì không thể thay đổi vì được gắn chặt với hợp đồng và phụ lục, do đó việc kiểm tra sớm các vấn đề của tài liệu là việc nên làm. 

Các giai đoạn trong quy trình kiểm tra là: Lên kế hoạch, Cuộc họp tổng quan, Chuẩn bị, Cuộc họp kiểm tra, Tiến hành điều chỉnh và Giám sát thực hiện. Các giai đoạn Chuẩn bị, Cuộc họp kiểm tra và Tiến hành điều chỉnh có thể được lặp lại nhiều lần.

 • Lên kế hoạch: Là công việc của ban điều hành.

 • Cuộc họp tổng quan: Mô tả bối cảnh của sản phẩm công việc.

 • Chuẩn bị: Mỗi thanh tra viên kiểm tra sản phẩm công việc để xác định các khiếm khuyết có thể xảy ra.

 • Cuộc họp kiểm tra: Trong cuộc họp này, người đọc trình bày kết quả công việc, từng phần một và các thanh tra viên chỉ ra những khiếm khuyết ở từng bộ phận.

 • Tiến hành điều chỉnh: Thực hiện các thay đổi đối với sản phẩm công việc theo kế hoạch đề ra các hành động từ cuộc họp kiểm tra.

 • Giám sát thực hiện: Những thay đổi được kiểm tra lại để đảm bảo mọi thứ đều chính xác.

Cách thực hiện công việc kiểm tra Fagan

 • Đảm bảo đầu ra cân bằng theo hướng hài hòa lợi ích với công sức của người xây dựng.
 • Không những chỉ ra khiếm khuyết, sai sót, người kiểm tra cần có thái độ công tâm, cần phải đánh giá đúng các giá trị và định lượng các kết quả xuất sắc
 • Đảm bảo lợi ích của công việc kiểm tra được nhìn rõ ràng (hữu hình).
 • Sử dụng các thông tin từ kết quả kiểm tra để bổ sung vào kế hoạch dự báo - một phần của hoạch định dự án tổng thể.

Tại sao phương pháp inspection nói chung ít khi được sử dụng?

Phương pháp kiểm tra Fagan rất hữu ích cho quy trình chất lượng, mặc dù không nhiều người biết đến tên phương pháp này, nhưng cách thức kiểm tra theo phương pháp nào cũng đều có những logic tương đồng. Phương pháp Fagan nếu sử dụng đúng cách, đúng thời điểm sẽ phát huy hiệu quả cao. Tuy vậy nếu vận dụng quá mức cần thiết sẽ dẫn đến những vấn đề khác không thể lường trước. Các lý do sau sẽ hữu ích khi bạn cần ra quyết định về phạm vi sử dụng phương pháp này: 

 • Không có thước đo chính xác tuyệt đối.
 • Lợi ích không được rõ ràng. Phải cần đến nhiều kết quả phân tích và phải đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí cho những việc này.
 • Dễ bỏ qua phần đánh giá sâu chuyên môn, không tạo ra cơ hội đi cầu trả lời cho câu hỏi "Why".
 • Tạo ra hố sâu ngăn cách giữa người triển khai và người kiểm tra.
 • Hình thành môi trường làm việc dị nghị, hậu quả là đi ngược với văn hóa tổ chức mà nhân viên luôn sẵn sàng thừa nhận sai lầm hoặc sẵn sàng chia sẻ thông tin.

Nguồn: TIGO SolutionsCác giai đoạn triển khai dự án ERP của SAP
Lộ trình triển khai dự án SAP gồm 5 giai đoạn theo phương pháp ASAP (Accelerated SAP)