Quá trình chuyển đổi tinh gọn - LEAN transformation
Trong khi các nguyên tắc tinh gọn từ lâu đã được sử dụng trong sản xuất để thúc đẩy hiệu quả và giảm lãng phí, việc bổ sung các công nghệ kỹ thuật số vào tinh gọn có thể giúp doanh nghiệp đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi số.

LEAN TRANSFORMATION (tạm dịch Chuyển đổi tinh gọn) là quá trình giới thiệu những thay đổi trong một tổ chức để tối đa hóa dòng giá trị được tạo ra cho khách hàng. Kết quả của quá trình này là các hoạt động lãng phí được xác định, loại bỏ hoặc tối ưu hóa. Điều này trái ngược với niềm tin phổ biến rằng Lean là loại bỏ lãng phí. Tinh gọn là tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng và việc loại bỏ lãng phí chỉ là một hệ quả.

Mô hình Chuyển đổi Tinh gọn

Trước khi cam kết chuyển đổi tổ chức của bạn thành một cỗ máy Tinh gọn, bạn cần hiểu những gì bạn đang đưa bản thân, nhóm của bạn và toàn bộ công ty của bạn vào. Có 5 yếu tố sẽ được chú trọng trong quá trình chuyển đổi:

  1. Cách tiếp cận theo tình huống
  2. Cải tiến quy trình
  3. Phát triển năng lực
  4. Cam kết của lãnh đạo
  5. Tư duy cơ bản, Tư duy giả định


Quá trình chuyển đổi phải rõ ràng đối với ban quản lý và rõ ràng với nhân viên tại sao bạn bắt đầu chuyển đổi Lean. Với tư cách là người khởi xướng, bạn cần có sự hỗ trợ vững chắc ở tất cả các cấp trong tổ chức của mình, nếu không bạn sẽ có nguy cơ nhanh chóng quay trở lại “những cách thức cũ”. Hãy minh bạch những vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết với Lean và xác thực nỗi đau của bạn với lãnh đạo cao nhất để đảm bảo họ hỗ trợ bạn.

Vì một số phương pháp và kỹ thuật của Lean đi ngược lại các thông lệ làm việc truyền thống của phương Tây nên chúng có vẻ phi logic đối với hầu hết mọi người trong công ty của bạn. Truyền đạt rõ ràng những gì dự kiến sẽ xảy ra trong và sau quá trình chuyển đổi Lean là rất quan trọng để tránh sự phản kháng của quần chúng tập thể.

Bạn cần đặc biệt chú ý đến việc đào tạo các nhà quản lý cũng như các thành viên nhóm  trong quá trình thực hành Lean. Bạn không thể mong đợi bất cứ điều gì thay đổi trừ khi nhân viên của bạn chấp nhận một tâm lý mới và sẵn sàng thay đổi cách họ làm việc theo một lộ trình hợp lý.