3 cấp độ của thất bại và bí quyết "cái khó ló cái khôn"
Thất bại có 3 cấp độ, nếu ai chưa nắm vững là sẽ chuốc thêm 1 thất bại thứ 4 "Thất bại về cơ hội"

Một trong những điều khó khăn nhất trên đời là biết khi nào tiếp tục duy trì và khi nào nên thay đổi.

Kiên trì và can đảm là chìa khóa để đạt được thành công trong bất kì lĩnh vực nào. Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công hay học một kỹ năng mới, thế thì cụm từ "không được bỏ cuộc" có lẽ là đặc điểm quan trọng nhất để đạt được mọi thứ.

Người thành công thường xuyên từ bỏ nhiều thứ. Nếu cái gì đó không mang lại hiệu quả, người thông minh sẽ không lặp lại chúng. Họ sẽ thay đổi. Họ sẽ điều chỉnh. Họ sẽ xoay chuyển. Họ sẽ từ bỏ. Giống như câu nói: "Kẻ điên rồ đang làm đi làm lại cùng một việc hết lần này đến lần khác và mong chờ những kết quả khác nhau."

Vậy làm sao bạn biết khi nào cần từ bỏ và khi nào thì không? Một cách để trả lời câu hỏi này là sử dụng một nền tảng mà tôi gọi là Ba Cấp Độ Thất Bại: