Giải pháp TIGODOO là gì?

Giải pháp hợp lý cho doanh nghiệp - Streamlined Solutions for Enterprise

Bạn cần giải pháp? Liên hệ ngay! 

Odoo là phần mềm, là giải pháp hay công cụ ?

Đã từng có so sánh Odoo với các phần mềm ERP nguồn đóng (SAP, Oracle, Dynamics...). Tuy nhiên Odoo không phải chỉ là phần mềm ERP. Do đặc điểm là nguồn mở (open source), Odoo đã có sự tiến hóa mạnh mẽ, trở thành nền tảng khung (framework) cũng như là nền tảng công cụ (Tools) để tạo ra mọi giải pháp cho doanh nghiệp.

Mỗi giải pháp sinh ra từ Odoo, chúng tôi gọi đó là TIGODOO. Giải pháp này là sự kết hợp từ Odoo với các nguyên tắc phát triển liên tục, tinh gọn, linh hoạt của chúng tôi.


Khi ERP trở thành phong trào "bình dân học vụ"  

Odoo - nền tảng vững chắc tạo nên hàng ngàn giải pháp cho Doanh nghiệp. Tại TIGO, chúng tôi triển khai cho trên 20 khách hàng giải pháp "ERP for school". ERP đã đi vào tâm trí của người dùng giống như thuở sơ khai của Word/Excel cách đây 20 năm.