"Điểm nghẽn" và “hố sụt” trong chuyển đổi số
Trong hành trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp sẽ gặp phải những điểm nghẽn (bottleneck), đối mặt với các “hố sụt” (chasm) đòi hỏi phải nỗ lực vượt qua để đi đến thành công...

Các chuyên gia đã chỉ ra thực tế này tại sự kiện “Các điểm nghẽn trong thực thi chuyển đổi số” do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Cộng đồng Chuyển đổi số Việt Nam tổ chức ngày 23/4/2023, nhằm giúp các doanh nghiệp khắc phục điểm nghẽn, khó khăn để thực thi chuyển đổi số thành công.

CÁC "HỐ SỤT" TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lý giải vì sao 70- 90% dự án chuyển đổi số thất bại, chuyên gia chuyển đổi số Phạm Anh Tuấn, Giảng viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB, cho rằng ngoài các sai lầm, "hố sụt" (Chasm), hầu hết các chương trình chuyển đổi số đều đặt cho mình một mục tiêu hoặc “ngôi sao phương Bắc”. Trong trường hợp này, có thể hiểu thách thức thông qua hai động lực chính đó là giá trị và quy mô.


Hiện nay, các doanh nghiệp đã đi được một hành trình chuyển đổi số và điều quan trọng cần phải nhìn mục tiêu đặt ra có đạt được không. Các nghiên cứu cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra giá trị và tác động tới các tổ chức doanh nghiệp khi đạt được “scale”- mở rộng quy mô ở mức nào đó. Nếu không sẽ chỉ dừng lại ở những dự án pilot, thử nghiệm quanh năm và không thể vượt qua được quy mô thử nghiệm.