Cách tạo “dream team” cho dự án chuyển đổi số
Ông Pete Hanlon là Giám đốc công nghệ (CTO-Chief Technology Officer) rất thành công trong tư vấn chuyển đổi số sẽ chia sẻ 5 kiểu người mà ông cho rằng nên có trên chặng đường hiện thực hóa Chuyển đổi số.

Ông Pete Hanlon là Giám đốc công nghệ (CTO-Chief Technology Officer) của Moneypenny. Moneypenny rất thành công trong việc tư vấn chuyển đổi số. Công ty đã xử lý các cuộc gọi điện thoại, nhắn tin trực tiếp (live chat) và thư tín điện tử cho hàng nghìn công ty trên toàn cầu để hỏi về việc xây dựng đội ngũ phục vụ cho công cuộc Chuyển đổi số. Dưới đây là 5 kiểu người mà ông Pete cho rằng nên có trong  nhóm thực hiện sứ mệnh cho dự án Chuyển đổi số.

Chuyển đổi số không chỉ là thực hiện một cuộc đổi mới lớn nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Đó là suy nghĩ xem cách bạn sử dụng công nghệ trong tổ chức của mình như nào để thích ứng với bối cảnh kinh doanh luôn luôn thay đổi, nhằm chuyển đổi quy trình, văn hóa và mang lại trải nghiệm tốt hơn tới khách hàng.

Để thành công với việc chuyển đổi số, doanh nghiệp cần tạo ra môi trường cũng như xây dựng một đội ngũ nhân viên phù hợp. Bất kỳ đội nào cũng phải đảm bảo yếu tố cân bằng: một nhóm các nhà tư tưởng đa dạng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nên cần phải bổ trợ cho nhau, cùng tạo ra thứ mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn. Họ cần một môi trường làm việc có nền văn hóa mà ở đó họ có thể tự do, thoải mái trao đổi một cách cởi mở, chia sẻ suy nghĩ và cảm thấy an toàn - đó là nền tảng để xây dựng sự thành công trong một đội nhóm.

Trước khi tìm hiểu kỹ về đội nhóm, điều quan trọng bản thân luôn phải ghi nhớ rằng bất kỳ sự chuyển đổi nào cũng cần có một đội ngũ quản trị mạnh mẽ. Điều này cần sự tín nhiệm và trao quyền từ cấp trên vì sự thay đổi này sẽ tác động đến nhiều bên liên quan, hoặc một số bên có thể sẽ không được tham gia. Sự hỗ trợ trực tiếp và có thể nhìn thấy rõ từ Giám đốc điều hành là điều cần thiết, để đảm bảo rằng các mục tiêu dự án phù hợp với chiến lược tổng thể cũng như chiến lược của công ty phù hợp với dự án.

Với những yếu tố đó, đây là năm kiểu người cần thiết cho việc xây dựng một đội ngũ trong mơ nhằm thực hiện việc chuyển đổi số này.

Người “nhìn xa trông rộng” (The Visionary)


Vai trò này cho thấy đây là người có ảnh hưởng trực tiếp tới đường hướng của nhóm dự án. Người có tầm nhìn xa và theo dõi quá trình một cách toàn cảnh, đảm bảo các vấn đề quan trọng trong doanh nghiệp, chẳng hạn như làm các cán bộ cấp cao có liên quan và nhóm điều hành đều hiểu được mục tiêu, tác động trong sự thay đổi và hoàn toàn ủng hộ.

Những người nhìn xa trông rộng là những người xây dựng mối quan hệ và truyền bá văn hóa. Họ sẽ truyền cảm hứng cho những người khác với sự đam mê, nhiệt huyết nhằm thực hiện một tầm nhìn chung, truyền đạt sự thay đổi trong toàn bộ tổ chức và xây dựng quá trình thúc đẩy về chuyển đổi. Người có tầm nhìn xa luôn luôn hướng về phía trước, đổi mới vì tương lai.

Người lập kế hoạch (The planner)