Nhầm lẫn giữa Số Hóa và Chuyển Đổi Số
Hiện nay, nhiều người vẫn chưa phân biệt được rõ ràng số hóa và chuyển đổi số. Nhiều nhầm lẫn rằng hoạt động số hoá là chuyển đổi số, thậm chí đã có hiểu sai cơ bản rằng cả 2 hoạt động chỉ là ứng dụng phần mềm. Vậy giữa số hóa và chuyển đổi số có những điểm gì giống và khác nhau?

Số hóa là gì

Số hóa là khái niệm mà bản thân nó cũng dễ bị nhầm lẫn. Do có 2 hình thức số hóa là Số hóa dữ liệu (Digitization) và Số hóa quy trình (Digitalization). Chú ý hai chữ này trong tiếng Anh cũng rất dễ nhầm là một. Số hóa dữ liệu có động từ là "digitize", số hóa quy trình là "digitalize". Chúng ta hay nghe cụm từ phổ biến của chuyển đổi số là "Digitalization Transformation", viết tắt là DX.

Số hóa dữ liệu (Digitization) là hình thức chuyển đổi thông tin, dữ liệu, tài liệu từ dạng vật lý, analog sang định dạng kỹ thuật số. Ví dụ scan giấy tờ, tài liệu dạng giấy sang lưu ở dạng file PDF, lưu trong máy chủ của công ty.

Số hóa quy trình (Digitalization) là việc sử dụng các dữ liệu, tài liệu đã được chuyển sang định dạng kỹ thuật số để cải tiến, thay đổi quy trình vận hành, các quy trình làm việc, hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn, tài liệu liệu sau khi được lưu tại máy chủ sẽ được tải lên nền tảng đám mây. Mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm, truy cập những tài liệu này. Quá trình làm việc được tiến hành nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhờ vào việc tiếp cận dữ liệu nhanh chóng hơn.

Chuyển đổi số là sự ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số hiện đại để cải thiện mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Có thể nói số hóa tài liệu là bước đệm để số hóa quy trình làm việc.

Chuyển đổi số là gì

Chuyển đổi số (digital transformation) là sự ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số hiện đại để cải thiện mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chuyển đổi số làm thay đổi cách thức làm việc, vận hành doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, hoàn thiện tổ chức, con người,… Từ đó tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp. Cung cấp cho khách hàng những giá trị và trải nghiệm tốt hơn. Đồng thời nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Chuyển đổi số không chỉ có sự tác động đến quá trình làm việc của doanh nghiệp. Mà bên cạnh đó còn tác động đến văn hóa tổ chức của công ty. Nó đòi hỏi doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt. Kể cả sự chuẩn bị tâm lý cho nhân viên. Đào tạo để họ có thể thích ứng với sự thay đổi.

Chuyển đổi số là xu hướng nổi bật tại nước ta cũng như trên khu vực và thế giới. Chuyển đổi số được ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau.


Chuyển đổi số là hoạt động diễn ra trên đỉnh tháp, là sự ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số hiện đại để cải thiện mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Thí dụ về chuyển đổi số trong nhà hàng làm thay đổi kích thước bàn ăn

Chuyển đổi số, bắt đầu từ những đột phá công nghệ số, nhưng chuyển đổi số không phải chỉ là công nghệ số, mà quan trọng hơn, chuyển đổi số là chấp nhận cái mới, do đó, chuyển đổi số là cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức, thể chế, chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.

Ví dụ về thay đổi kích thước bàn ăn dưới đây xuất phát từ một ý tưởng đơn giản, công nghệ khả thi. Tuy nhiên, thể hiện một cách thức tư duy và hành động mới, đó là ra quyết định dựa trên dữ liệu. Dữ liệu đúng, đủ và kịp thời sẽ dẫn đến hành động đúng, không cảm tính.