Tư vấn đầu thầu: Dịch vụ mua, thuê và xây dựng phần mềm thuộc loại gói thầu nào?
Trường hợp phần mềm là loại sẵn có trên thị trường thì thuộc gói thầu mua sắm hàng hóa. Trường hợp cần chuyên gia để xây dựng phần mềm thì thuộc loại gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Gói thầu mua phần mềm là gói mua sắm hay tư vấn?

Đơn vị tôi có dự án mua sắm phần mềm lọc danh sách khách hàng. Nhiều nhà cung cấp có sẵn phần mềm lọc danh sách khách hàng, nhưng sau quá trình tìm hiểu thông tin, chủ đầu tư nhận thấy tất cả sản phẩm của các nhà thầu đều đáp ứng phần cơ bản, không đáp ứng toàn bộ mong muốn của chủ đầu tư. Như vậy, nếu mua được sản phẩm nào thì sau đó nhà thầu cũng phải tùy chỉnh một số chức năng của sản phẩm có sẵn, để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Xin hỏi, gói thầu này là mua sắm hàng hóa hay tư vấn?

Như vậy, nếu mua được sản phẩm nào thì sau đó nhà thầu cũng phải tùy chỉnh một số chức năng của sản phẩm có sẵn, để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Gói thầu này là mua sắm hàng hóa hay tư vấn?

Trả lời:

Liên quan đến việc xác định gói thầu mua sắm phần mềm, Khoản 8 và Khoản 25, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Theo đó, chủ đầu tư cần căn cứ vào các quy định nêu trên và tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu đang xét để xác định là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn hay mua sắm hàng hóa. Trường hợp phần mềm là loại sẵn có trên thị trường thì thuộc gói thầu mua sắm hàng hóa. Trường hợp cần chuyên gia để xây dựng phần mềm thì thuộc loại gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Như vậy, phải căn cứ theo HĐ giữa chủ đầu tư và bên cung cấp. Trong trường hợp HĐ chỉ thỏa thuận về mua bán và gồm các điều khoản tủy chỉnh thì được xác định là gói thầu mua sắm hàng hóa. Trường hợp HĐ gồm 01 HĐ mua phần mềm, 01 HĐ thỏa thuận tùy chỉnh thì có thể xác định là cả 02 hình thức bao gồm gói thầu tư vấn và gói thầu mua sắm hàng hóa.

Thuê phần mềm công nghệ thông tin thuộc loại gói thầu nào?

Đơn vị tôi chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cho thuê phần mềm công nghệ thông tin cho các sở ban ngành. Cho tôi hỏi, hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu tư vấn, phi tư vấn hay cung cấp hàng hóa?

Trả lời:

Căn cứ khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định dịch vụ phi tư vấn như sau:

"Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này."

Như vậy, trường hợp phạm vi công việc của gói thầu là thuê phần mềm công nghệ thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ thì đây là gói thầu phi tư vấn theo quy định nêu trên.

Gói thầu xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử thuộc loại hình nào?

Trường hợp gói thầu xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử mà phần mềm chưa có sẵn trên thị trường, cần phải thuê các chuyên gia lập trình để xây dựng ra phần mềm thì gói thầu này được coi là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Trường hợp phần mềm này đã có sẵn trên thị trường, cần mua bản quyền để sử dụng và nâng cấp thì việc mua phần mềm và bản quyền phần mềm này được coi là gói thầu mua sắm hàng hóa.

Tình huống thực tế:

1. Năm 2009, Văn phòng Bộ Y tế thực hiện hoạt động mua sắm phần mềm “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế”.
2. Năm 2013, Văn phòng Bộ Y tế tiếp tục thực hiện hoạt động “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế”.

Cả hai lần trên, hoạt động này đều được Văn phòng Bộ thực hiện đấu thầu với hình thức mua sắm hàng hóa.

Để tiếp tục thực hiện hoạt động nâng cấp phần mềm “Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế”, Văn phòng Bộ Y tế đã tiến hành lập Đề cương và Dự toán chi tiết (Theo thông tư 21/2010/TT-BTTTT của Bộ thông tin Truyền thông) cho hoạt động nói trên và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt (dưới sự chủ trì thẩm định của Cục CNTT – Bộ Y tế).

Để lựa chọn đơn vị thực hiện nâng cấp phần mềm theo Đề cương đã được phê duyệt, Văn phòng Bộ xác định đây là gói thầu mua sắm hàng hóa căn cứ theo các quy định sau:

- Khoản 25 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH, hàng hóa: bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

- Điểm b, Khoản 2, Điều 28 Nghị định 102/2009/NĐ-CP Chi phí thiết bị bao gồm: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị đặc biệt là phần mềm nội bộ, các thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi.

- Theo Khoản 3, Điều 2 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP thì: "Phần mềm nội bộ" là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của tổ chức, hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của tổ chức và được sử dụng trong nội bộ tổ chức đó.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động này thuộc gói thầu dịch vụ tư vấn.

Vậy Văn phòng Bộ Y tế xin hỏi Quý cơ quan hoạt động nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế là thuộc gói thầu mua sắm hàng hóa hay dịch vụ tư vấn?

Trả lời:

Để xác định được gói thầu nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế thuộc loại gói thầu nào thì bên mời thầu phải căn cứ vào tính chất của gói thầu để quyết định. Trường hợp phần mềm nâng cấp này chưa có sẵn trên thị trường, cần phải thuê các chuyên gia lập trình để xây dựng ra phần mềm thì gói thầu này được coi là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu nêu trên. Trường họp phần mềm này đã có sẵn trên thị trường, cần mua bản quyền để sử dụng nâng cấp thì việc mua phần mềm và bản quyền phần mềm này được coi là gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy định tại khoản 25 Điều 4 Luật đấu thầu nêu trên,

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến dự thầu các dự án CNTT, các dự án phần mềm. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về quy trình triển khai phần mềm theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng kinh tế thị trường.12 rào cản của chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chuyển đổi số là xu hướng của thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam nhiều doanh nghiệp còn lúng túng chọn thời điểm và lộ trình để chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình kinh doanh số. Nói đúng hơn, doanh nghiệp vẫn đang suy tính bài toán lãi lỗ (cost-benefit analysis), vẫn chưa chọn được "điểm rơi" để chuyển đổi số, vẫn chưa "đọc vị" được trận đấu trên lộ trình chuyển đổi số.