Material Requirements Planning (MRP) là gì?
Định nghĩa Material Requirements Planning (MRP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Material Requirements Planning (MRP) / Hoach Định Nhu Cầu Vật Liệu (MRP).

 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) là một hệ thống quản lí hàng tồn kho dựa trên máy tính được thiết kế để cải thiện năng suất cho doanh nghiệp. Các công ty sử dụng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) để ước tính số lượng nguyên liệu thô và lên lịch giao hàng.


Material Requirements Planning (MRP) là Hoạch Định Nhu Cầu Vật Liệu (MRP). Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động Công nghệ tài chính.


  • Nhờ sự mở rộng ứng dụng máy tính vào hoạt động quản lí sản xuất, phương pháp MRP đã giúp cho các doanh nghiệp thực hiện được công tác lập kế hoạch hết sức chính xác chặt chẽ và theo dõi các loại vật tư, nguyên liệu chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn.
  • Giảm nhẹ các công việc tính toán hàng ngày và cập nhật thông tin thường xuyên, đảm bảo cung cấp đúng số lượng và thời điểm cần đáp ứng.

Ví dụ Công ty A cài đặt phần mềm quản lý hàng tồn kho. Thông qua phần mềm, các nhà quản lý hoạch định được kế hoạch xuất nhập hàng tồn kho.


Phương pháp hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tỏ ra rất có hiệu quả, vì vậy nó không ngừng được hoàn thiện và mở rộng ứng dụng sang các lĩnh vực hoạt động khác của doanh nghiệp. Một số phương pháp hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu chính chủ yếu là:

  • MRP (Material Requirement Planning) hay còn gọi là MRP I mục đích là lập kế hoạch sản xuất không xét đến năng lực sản xuất, coi năng lực sản xuất của doanh nghiệp là vô hạn.
  • MRP II (Material Resource Planning) ra đời cuối những năm 70 trên cơ sở MRP I có điều chỉnh bằng cách đưa biến số năng lực sản xuất của doanh nghiệp vào mô hình.
  • MRP III: phát triển MRP II bằng cách đưa ra những chương trình phần mềm chuyên dụng cho một số loại hình doanh nghiệp với mục đích kiểm soát toàn bộ các nguồn lực của doanh nghiệp trong kế hoạch hóa sản xuất.

Nguồn: sotaydoanhtri.comQuản lý kho và chuỗi cung ứng với Odoo Inventory
Module Kho Vận (Odoo Inventory) cung cấp cho bạn điều kiện để tạo ra các quy tắc và lộ trình khác nhau để xử lý hàng tồn kho của một tổ chức từ các hoạt động: nhập kho, xuất kho, điều chuyển nội bộ..