Odoo - Siêu thị ERP cho SME

Bạn có thể tìm kiếm bất cứ phân hệ nào từ Odoo Store - trên 10.000 phân hệ sẵn sàng hỗ trợ chuyển đổi số.

Liên hệ ngay

Không ngừng mở rộng

Khám phá các chức năng chính của các phân hệ cốt lõi Odoo Core Modules, bạn sẽ ngạc nhiên về quy mô hệ sinh thái vô cùng lớn đáp ứng nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp KHÔNG GIỚI HẠN.

Front 
Business

Quản lý bán hàng (Sales):
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý hàng hóa
 • Quản lý hóa đơn
 • Quản lý bảng giá
 • Quản lý tài khoản ngân hàng
 • Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu
 • Thiết lập quản trị module Bán hàng


Quản lý và chăm sóc khách hàng (CRM):
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý cuộc gọi
 • Quản lý Lead
 • Quản lý Cơ hội
 • Liên kết Báo giá
 • Phân tích KPI bán hàng
 • Quản lý quan hệ trước bán
 • Quản lý quan hệ sau bán
 • Quản lý phễu chuyển đổi khách hàng
 • Phân tích dữ liệu đầu phễu, dữ liệu cuối phễu.


Services
Quản lý điểm bán hàng (POS):
 • Quản lý sản phẩm bán
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý các điểm bán hàng
 • Quản lý quỹ tiền mặt ở các điểm bán lẻ
 • Quản lý phương thức thanh toán
 • Tạo lập các chương trình khuyến mại


Thương mại điện tử:
 • Quản lý site bán hàng, landing page...
 • Danh mục sản phẩm, biến thể sản phẩm, sản phẩm phụ
 • Tùy chỉnh hàng bán (gói, giỏ hàng, bán chéo, bán hàng có điều kiện...)
 • Quản lý khách hàng.
 • Quản lý kho và các địa điểm chứa hàng
 • Quản lý SEO và quản trị thương hiệu (ORM)
 • Quản lý nhập/xuất sản phẩm
 • Dropshipping
 • Phiếu giảm giá & Mã khuyến mãi
 • Thẻ Quà tặng
 • Tạo doanh thu định kỳ từ đăng ký thuê bao (Subscriptions)
 • Tự động hóa quy trình tìm kiếm đơn hàng chưa xác nhận (abandoned carts).
 • Tạo Lead
 • Nhận xét về sản phẩm
 • Các báo cáo MRR, LTV



Back-Office 
Operations

  Quản lý văn phòng điện tử:
 • Quản lý dự án
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Quản lý tác vụ con (sub-task)
 • Chấm công nhiệm vụ
 • Đánh giá chất lượng công việc
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý công văn đi và đên
 • Liên kết tác vụ với chứng từ, hóa đơn.
 • Tự động hóa quy trình giao việc


  Quản trị nhân sự:
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý truyền thông nội bộ (chat, inbox...)
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý phòng ban
 • Quản lý nghỉ phép
 • Quản lý chấm công


Manufactoring
Quản trị sản xuất:
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý kế hoạch sản xuất
 • Quản lý lệnh sản xuất
 • Quản lý hoạt động sản xuất
 • Quản lý hoạt động tháo dỡ
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý danh mục nguyên vật liệu
 • Hoạch định nhu cầu vật tư
 • Định mức nguyên liệu
 • Quản lý danh mục nguyên vật liệu đa tầng
 • Quản lý hàng hóa sau sản xuất
 • Quản lý nguyên vật liệu thừa/thiếu
 • Tổng hợp lượng cầu
 • Quản lý đơn hàng phế liệu (scrap)
 • Quản lý định tuyến (routing)
 • Quản lý tiến độ
 • Dự báo kế hoạch
 • Báo cáo theo thời gian thực


Kiểm soát chất lượng:
 • Cảnh báo chất lượng (Quality Alerts)
 • Quản lý các phiên bản sản phẩm (Versioning)
 • Bảo trì phòng ngừa
 • Bảo trì khắc phục
 • Lập kế hoạch bảo trì
 • Kế toán hoạt động (Accounting Analytics)


Operations
Kế toán tổng hợp:
 • Bảng cân đối kế toán - BS
 • Sổ cái đối tác
 • Quản lý chi phí DN
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý giá vốn
 • Kế hoạch / dự toán
 • Báo cáo tổng hợp
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo tổng hợp, phân tích
 • Báo cáo động kết quả hoạt động kinh doanh
 • Kết chuyển số dư tài khoản
 • Hạn mức tín dụng
 • Dồn tích
 • Điều chỉnh thuế
 • Follow-up tự động các khoản vay trả chậm (AP Automation)
 • Quét hóa đơn sử dụng OCR và AI
 • Đối soát tự động
 • Thanh toán bill tự động
 • Đồng bộ dữ liệu ngân hàng




 
Quản lý kho hàng:
 • Quản lý tồn kho (dự đoán theo nhu cung - cầu)
 • Quản lý kho và các địa điểm chứa hàng
 • Quản lý địa điểm
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản lý giao hàng (ship)
 • Nhập hàng, xuất hàng
 • Điều chuyển hàng nội bộ
 • Quy tắc tồn kho
 • Báo cáo xuất nhập tồn
 • Cấu hình kho
 • Cấu hình Landed Cost
 • Cấu hình Incoterms